Je samovražda neodpustiteľný hriech?

 

 

Nedávno sa jeden podnikateľ zúčastnil niekoľkých našich zhromaždení a následne prijal poradenstvo. On a jeho rodina vtedy prechádzali veľkou stratou potom, čo ich najstarší syn spáchal samovraždu.

Existuje určite veľa otázok, ktoré prišli od tejto rodiny, ale asi najťažšia zo všetkých otázok je tá, ktorú sa mnoho ľudí pýta aj dnes: „Bude nebeská brána otvorená pre veriaceho, ktorý zomrel vďaka svojim vlastným rukám?“

Zatiaľ čo väčšina dúfa, že dostane jednoduché „áno“ alebo „nie“, takáto odpoveď by to bola len zjednodušením toho, čo máme ponúknuť najmä blízkym obetí samovrážd, ktorí hľadajú nielen útechu ale aj pravdu.

Tvrdá pravda je toto: existuje možnosť, že ľudia, ktorí umierajú samovraždou nedosiahnu večný život. Ale v rovnakom svetle je tiež nádej pre tých, čo tak urobia. Biblický základ? Rímskym 8: 32-34 nám hovorí: „Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Ježiš, Kristus ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás.“

Najčastejším nesprávnym argumentom na túto tému je, že obete samovraždy nemôžu ísť do neba, pretože zomreli následkom hriechu (vražda seba samého), z ktorého nečinili pokánie. Tento argument nemá žiaden teologický základ, pretože biblia nikde nehovorí, že čin spovede nás zachraňuje od hriechu, ale je to skôr vierou prijaté dokonané dielo Krista.

V liste Efezkým čítame: „Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval.“

Jedinou cestou k večnému životu je srdce, ktoré je úplne odovzdané Kristovi a jeho dobrote, ktorú my ľudia nemôžeme nikdy skutočne posúdiť. Človek, ktorý zomrie následkom choroby alebo rukami druhého pokiaľ nepostavil svoju nádej na Ježišovi, bude mať rovnaký osud ako osoba spáchajúca samovraždu, ktorá nemá žiadnu nádej v Bohu. A rovnako každý, kto zomrie akýmkoľvek možným spôsobom so srdcom plne oddaným Kristovi, môže a strávi večnosť s Bohom.

Argument, ktorý teraz ostáva je, či človek, ktorý spáchal samovraždu – ktorý nenašiel žiadnu nádej v samotnom živote – mohol niekedy nájsť nádej v Kristovi. Jedinou osobou, ktorá môže poznať takúto vec, je samotný Boh. Iba On sa môže pozrieť do najhlbších častí našich sŕdc a vedieť, kde naša nádej skutočne leží.

Ak je však možné – a to pravdepodobne je – že osoba spáchajúca samovraždu môže prejsť do neba s nádejou v Kristovi, zakotvenou hlboko v ich duši, potom tam nie je Boh, čo by zastavil takúto osobu, ktorá je prijatá vlastným pričinením.

 

 

Zdroj: Christian Today

Foto: CC Search

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategórie Cirkev

Nechať odkaz

Tvoja emailová adresa nebude zverejnená