Raz spasený, navždy spasený?

 

Lebo ak žijete podľa tela, zomriete; ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť. Lebo všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Boží synovia. – Rimanom (8:13-14)

Niekto sa ma nedávno spýtal, či verím v „raz spasený, navždy spasený.“ Je ťažké odpovedať na túto otázku jednoducho áno alebo nie. Verím, že Biblia učí, že Boh dodrží svoje vyvolenie až do samého konca. Avšak, pre mnoho ľudí, „raz spasení, navždy spasení“ znamená , že ak niekto požiadal Ježiša, aby prišiel do ich srdca v určitom okamihu života, sú 100% spasení a idú do neba. Veria, že pokiaľ recitovali nejakú verziu „modlitby hriešnika“ zaisťuje im to večnosť s Bohom. A ja neverím, že Biblia potvrdzuje túto myšlienku.

Písmo učí, že Boh ospravedlňuje všetkých, ktorých predurčil a všetkých, čo povolal aj ospravedlňuje (Rimanom 8: 29-30). V tomto zmysle, „raz spasený, navždy spasený“ je pravdivé. Ale otázka, ktorú je potrebné si klásť je, ako vieme, či sme boli spasený? „Poprosil som Ježiša, aby prišiel do môjho srdca, keď mi bolo dvanásť,“ nie je uspokojivá odpoveď.

Obrátenie a vyznanie viery môže byť dôvodom ozajstného obrátenia, ale nie je dostatočným dôkazov. Ježiš učil, že mnoho ľudí bude pozitívne reagovať na evanjelium, ale neskôr sa ich nepremenení charakter sa dokáže odpadnutím od viery (Matúš 13).

Dôkaz o ospravedlnení je niečo, čo musí byť nájdené aj po okamihu konverzie. Peter napísal, že by sme mali robiť svoje povolanie a vyvolenie istými – inými slovami, rásť v istote spasenia – zvýšením cnosti, poznania, sebaovládania, vytrvalosti, zbožnosti, bratskej lásky a lásky (2 Pet 1:5-11).

Jakub učí, že dobré skutky budú vždy sprevádzať spásonosnú vieru (Jakub 2:20). A už som citoval Pavla v prvej časti tohto článku, ktorý povedal, že tí, ktorí sú vedení Duchom – a síce tí, čo umŕtvujú hriech a rastú v spravodlivosti mocou Ducha – sú synovia Boží (Rímskym 8: 13 -14).

Stručne povedané, tí čo sú nedokonalí, ale postupne rastú v láske k Bohu a druhým, vedú vojnu proti svojim hriechom, majú dobrý dôvod si byť istí, že Boh ich ospravedlnil. A pretože si môžu byť istí ich ospravedlnením, môžu byť tiež istí, že Boh nedovolí, aby Mu ich niečo vytrhlo z ruky (Ján 10: 28-29). Bude im zabránené odpadnutie (List Júdov 1:24), sú chránení od zlého (1 Jána 5,18), a Boh dokončí dielo vykúpenia, ktoré v nich začal (Filipským 1:6). Boh neumožní ničomu na nebi alebo na zemi nás oddeliť od jeho lásky v Kristovi Ježišovi (Rímskym 8: 38-39).

 

Zdroj: Christian Today 

Foto: Creative Commons

Kategórie Cirkev

Nechať odkaz

Tvoja emailová adresa nebude zverejnená