Billy Graham: Satan bol porazený, ale je stále nebezpečný

 

Evanjelista Billy Graham hovorí, že Kristovo zmŕtvychvstanie prekonalo moc satana a pekla, ale Božie víťazstvo ešte nie je úplné a satanova moc nie je zničená.

Vo svojom článku uverejnenom v The Kansas City Star, Graham uvádza, že Satan je mocná duchovná bytosť, ktorá urobí všetko, čo môže, aby prekazila Božie plány.

“Satan pokúša, klame, ničí a dokonca zabíja, keď to vyhovuje jeho plánom. Biblia hovorí: “Váš nepriateľ Satan striehne v okolí ako revúci lev hľadajúci niekoho, koho by zožral. Nepoddajte sa mu (1Pt 5:8-9).”

Graham pripomína čitateľom, že Boh je zvrchovaný a tak, napriek zlu a nešťastiam, ktoré sa môžu stať vo svete, ako prírodné katastrofy ako hurikány alebo zemetrasenia, kde môžu zahynúť nevinní ľudia, to má Boh stále pod kontrolou.

“Nevieme, prečo Boh dovolí, aby sa stali prírodné katastrofy; niekedy sa zdá, že má v tom prsty satan,” hovorí Graham. Hoci si Boh udrží svoju moc, niekedy to vyzerá ináč (Iz 57:15).

Nielenže Boh je všemocný, On je i večný. „Len Boh je večný; len Boh vždy existoval a len Boh bude večne existovať,“ tvrdí Graham

O pôvode satana hovorí: „Hoci Biblia presne nehovorí, odkiaľ sa vzal satan, on existoval predtým, ako Boh stvoril svet (keď stvoril anjelov). On môže byť jedným z anjelov, ktorých stvoril Boh, kým sa nevzbúril a nepokúsil sa zvrhnúť Boha.“

Deväťdesiatosemročný kazateľ vysvetľuje, že podľa (Iz 14:13-15), Satan tajne plánoval postaviť svoj trón nad Božími hviezdami a urobiť seba rovným Najvyššiemu. Písmo hovorí, že satanov plán bol porazený: „Ale si bol zvrhnutý dole do ríše mŕtvych.“

Zdroj: The Christian Post

Foto: Wikimedia Commons

 

Kategórie Cirkev

Nechať odkaz

Tvoja emailová adresa nebude zverejnená