Cítite sa ďaleko od Boha? Tu je 11 biblických veršov, ktoré vám pomôžu sa k Nemu priblížiť

 

Kresťanská cesta je plná vrcholov a údolí. Ale my sme povolaní zostať verní Bohu po celý čas, či už sa cítime dobre alebo nie.

To znamená sa držať našej viery, aj keď máme pocit, že sme od Boha vzdialení.

Ale čo by sme mali robiť, keď sa nám nedarí Ho počuť?

Tu je 11 biblických veršov, ktoré vám pomôžu byť k Nemu blízko.

1. Buďte činiteľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Jakub 1:22

2. A máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle. 1 Jána 5:14

3. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Matúš 7:24

4.V úzkosti volám k Hospodinovi, kričím o pomoc k svojmu Bohu. Vo svojom chráme vypočuje môj hlas, moje výkriky preniknú k jeho sluchu. Žalm 18:7

5. Nasledujte Hospodina, svojho Boha, bojte sa ho, zachovávajte jeho príkazy, počúvajte jeho hlas, slúžte mu a pridržiavajte sa ho! 5. Mojžišova 13:5

6. Ježiš začal hovoriť najprv svojim učeníkom: Chráňte sa kvasu farizejov, čiže pokrytectva. Lukáš 12:1

7. Ten, ktorý vám dáva Ducha a robí medzi vami divy, robí to na základe skutkov podľa zákona, alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery? Galatským 3:5

8. Hospodin, daj mi poznať svoje cesty! Nauč ma kráčať po tvojich chodníkoch! Veď ma svojou pravdou a vyučuj ma, lebo ty si Boh mojej spásy, na teba čakám deň čo deň. Žalm 25:4-5

9. Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce. Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará. Žalm 37:4-5

10. Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky. Príslovia 3:5-6

11. Ale on mi povedal: Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa budem najradšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som silný. 2. Koríntskym 12:9-10

 

Zdroj: Christian Today

Foto: wikipedia

Kategórie Cirkev

Nechať odkaz

Tvoja emailová adresa nebude zverejnená