Ukrižovanie Krista inšpirovalo nový film o Benovi Hurovi

 

Kresťanský tvorca historického eposu Ben Hur popísal, ako ukrižovanie Ježiša inšpirovalo klasický príbeh o dráme a odpustení.

„Ben Hur je jedinečný príbeh a vy máte pri sledovaní dobrodružného eposu so základným príbehom Ježiša a odpustenia neustály pocit napätia v žalúdku,“ povedal Mark Burnett, ktorý sa podieľal na tvorbe iných náboženských diel vrátane titulu „Syn Boží.“

Príbeh o Benovi Hurovi a jeho bratovi Messalovi je historicky zasadený do rovnakého času ako ukrižovanie Krista.

Burnett, britský riaditeľ MGM Television and Digital Group, povedal: „Ben Hur pozorujúci ukrižovanie a počuje, že Ježiš odpúšťa tým, ktorí ho ukrižovali, je nútený uvažovať nad tým, čo robí.“

„Čo robí Messala, môj brat? A šiel a odpustil bratovi a on jemu ako dôsledok toho, čoho bol svedkom. To je úplne jedinečné.“

Film rozpráva príbeh o Židovi Benovi Hurovi a jeho bratovi. Jeden brat končí svoj trest na otrockých prácach. Prichádza domov, pomstiť sa druhému bratovi, ktorý sa pričinil o jeho uväznenie. Zistí, že jeho matka a sestra boli uväznené v kolónii malomocných a ochoreli na malomocenstvo.

William Wyler sa rozhodol, že v jeho filme z roku 1959, Krista nebude ani počuť, ani vidieť.

Burnett povedal: „V novej verzii Bena Hura z roku 2016 sme sa rozhodli ukázať Ježiša a vyjadriť emocionálne prepojenie medzi ním a Benom Hurom. Postavu Ježiša sme zverili do rúk Rodriga Santora – vynikajúceho brazílskeho herc

Ukázalo sa, že to bolo dobré rozhodnutie. V príbehu môžete jasne cítiť spojitosť medzi Ježišom a Benom Hurom. Zoznámili sa, keď Ježiš ešte pracoval ako tesár.

„Ich nasledujúce stretnutie sa odohráva, keď Hur nesie drevené brvno na svojej ceste do otroctva. Vzápätí sa „zrkadlovo“ znázorní, čo sa stane neskôr, pretože Ježiš je voda. V ďalšej časti príbehu sa úlohy vymenia. Ježiš nesie svoj kríž a padá. A Ben Hur sa mu pokúša dať trochu vody. Náhle sa ocitáme v záverečnej scéne ktorou je samotné ukrižovanie.“

„Jednotlivé scény sú navzájom veľmi dobre prepojené. Samotný Rodrigo Santoro stelesňuje postavu Ježiša s veľkou hĺbkou, odvahou pričom pôsobí veľmi prirodzene, jednoducho sami cítite skutočné prepojenie s príbehom.

Viac ako 2,5 miliardy ľudí na tejto planéte žije pre Ježiša. Doteraz milióny zomreli pre Jeho odkaz a miliardy pre Jeho odkaz žijú. Je nevyhnutné zaobchádzať s týmto príbehom s veľkou presnosťou, vážnosťou a správne pochopiť zmysel a emocionálny odkaz. Filmovým tvorcom Bena Hura sa to podarilo.

 

Zdroj: The Christian Post

Foto: youtube.com

Kategórie Kultúra

Nechať odkaz

Tvoja emailová adresa nebude zverejnená