Bože, prečo ja? 3 dôvody, prečo sa zlé veci dejú dobrým ľuďom

 

Život je plný ironických udalostí. Bezbožný prosperuje, zatiaľ čo spravodlivý čelí ťažkostiam (pozri Kazateľ 3:16, 7:15, 8:14, 10: 6).

Prečo sa vlastne zlé veci sa stávajú dobrým ľuďom?

Nie je to náhoda

Niektorí ľudia odbijú dobré a zlé udalosti v ich životoch, ako vec šťastia alebo náhody. Ak ste však v Kristovi Ježišovi, tak neveríte v takúto vec – jednoducho preto, že Boh je zvrchovaný a Jeho plány sa naplnia.

Príslovia 16:33 hovorí, „Lós sa hádže do podolka, ale každé rozhodnutie závisí od Hospodina.“

S týmto vedomím, si musíme uvedomiť, že každá malá vec, ktorá sa stane, má svoj účel. Predtým, než sa dostanete do pokušenia byť naštvaný na Boha za zlú vec, ktorá sa vám stala napriek vašej bezzúhonosti, alebo na zdanlivo prosperujúci život vašich nepriateľov, uvediem niekoľko dôvodov, prečo sa „zlé“ veci stávajú „dobrým“ ľuďom.

1. Skúšanie a dôvera

Nato povedal Hospodin Satanovi: Všimol si si môjho služobníka Jóba? Lebo na zemi nieto jemu podobného, bezúhonného, úprimného, bohabojného muža, ktorý by sa stránil zlého.

(Jób 1: 8)

Zlé veci, ktoré sa nám dejú ukazuje, ako veľmi nám Boh dôveruje a ako satan chce, aby sme padli. Tieto nežiadúce a nepríjemné situácie sú testom dôvery v našich životoch. Jób mal taký test: Boh sa ním chválil pred diablom a ten chcel zlomiť jeho oddanosť k Bohu.

Nezabudnite, že zlé veci, ktoré sa dejú vo vašom živote, aj keď ste nič zlé nespravili, jednoducho poukazuje na to, ako veľmi Boh chce, aby ste svietili pred ľuďmi.

2. Prečistiť nás

Kto znesie deň Jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa zjaví? Veď On je ako tavičov oheň a ako práčov lúh! Posadí sa ako tavič a čistič striebra a prečistí levítov; tríbiť ich bude ako zlato a striebro a budú správne prinášať Hospodinovi obete;

(Malachiáš 3: 2-3)

Zlé veci, ktoré sa nám stanú sú tiež určené na očistenie nášho srdca, aby sme milovali Pána, svojho Boha bez ohľadu na to, čím prechádzame. Tieto nepríjemné skúsenosti by nám mohli ublížiť, ale ak budeme prechádzať cez ne pri nasledovaní Boha, vyjdeme žiariví ako naleštené striebro.

3. Formovanie do Kristovej podoby

A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro. Lebo ktorých (Boh) vopred poznal, tých aj predurčil na podobu obrazu svojho Syna, aby On bol prvorodený medzi mnohými bratmi. (Rím. 8:28-29)

A konečne, všetky zlé skúsenosti v našom živote, nám pomáhajú sa formovať do podoby Ježiša Krista. Boh chce, aby všetci, ktorí veria v Krista, žili ako On, a v ich živote budú všetky veci „napomáhať k dobrému,“ aby sme boli obrazom jeho Syna Ježiša.

 

Zdroj: Christian Today 

Foto: Max Pixel

Kategórie Cirkev,Komentáre

Nechať odkaz

Tvoja emailová adresa nebude zverejnená