4 doležité pravdy pre každého, kto čelí ťažkostiam v roku 2017

 

Aký bol váš rok 2016? Pre niektorých z nás bol možno náročnejší a sme vďační, že rok 2017 prišiel, aby nám poskytol čerstvý začiatok a lepší rok. No čo ak sa 2017 v ničom nelíši, alebo je dokonca horší?

To ma prinútilo si uvedomiť, že hoci 2017 môže byť pre mnohých sľubným rokom, realitou je, že niektorí z nás budú tento rok čeliť väčším výzvam. No v uprostred možnosti náročného roku 2017, sú tu štyri dôležité pravdy, ktoré stále pretrvávajú.

  1. Boh je verný

V dobrých aj zlých časoch si pripomíname, že Boh je stále verný a milostivý. Ak by taký nebol, potom by sme ani nemali šancu čeliť roku 2017. No pretože má pre nás plán, aby nám dal nádej a budúcnosť (Jeremiáš 29:11), pokračujeme ďalej.

Iste, život nemusí byť fér a nespravodlivosť môže stále vládnuť, no ak sa otočíme k Božej láske a milosti, On dokáže byť našou útechou a silou pre nadchádzajúce roky.

  1. Boh koná aj napriek kríze

Boh nekoná len v neprítomnosti krízy, ale dokonca aj v uprostred nej. V 2. Korinťanoch 12:9 nám Ježiš hovorí, „Ale on mi povedal: Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa budem najradšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila.    “

Pokiaľ bol 2016 ťažký a stále si videl Boha zázračne pôsobiť, tak nič ho v podobnej alebo ešte väčšej práci nezastaví ani v roku 2017.

  1. Ježiš prekonal svet

Ježiš raz povedals vojim učenníkom, „   Toto som vám povedal, aby ste našli vo mne pokoj. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet! “ (Jan 16:33)

On nám rovnakú správu hovorí aj dnes. Je tu možnosť a dokonca veľká pravdepodobnosť, že 2017 bude ťažký a nie všetko nám pôjde podľa plánu, no sme si istí, že Boh to bude stále prekonávať.

  1. Naša odpoveď je dôležitejšia ako okolnosti

Môžeme predpokladať, že 2017 bude pre nás ťažký. Dôležitejšou otázkou je, ako budeme reagovať? Naša odpoveď na najväčšie skúšky je to, čo nás formuje a nie okolnosti, ktorým čelíme. Charakter sa buduje a odhaľuje práve v zlých časoch. Ako reagujeme na takmer isté krízy? Odpovedáme panikou a pesimizmom, alebo nádejou a dôverou v Boha?

 

Zdroj: The Christian Today

Foto: Pexels

 

 

 

Kategórie Komentáre

Nechať odkaz

Tvoja emailová adresa nebude zverejnená