Posledná reformácia Torbena Sondergaarda

 

Nedávno som mal možnosť sa osobne zúčastniť akcie  organizovanou hnutím Poslednej reformácie (The Last Reformation) v Košiciach. Jej hlavnou postavou je dánsky kresťan Torben Sondergaard. Hlavné dôrazy je možné zistiť zo zhliadnutia videa z ich práce v rôznych krajínách sveta, kde sa organizujú konferencie s ním.

Podľa informácii na stránke Torben Sondergaad vyrastal v dobrej rodine a bol vedený k viere v luteránskej cirkvi, ale nemal osobnú skúsenosť s Bohom. Blízky priateľ mu však vydal svedectvo o osobnom stretnutí s Ježišom a jeho život sa zmenil. Dnes sa snaží zprostretkovať podobnú skúsenosť aj ďalším ľuďom.

Z videa je evidentné, že sa jedná o letnično-charizmatické hnutie s dôrazmi na prejavy a dary Ducha Svätého. Počas seminárov sa pri vyučovaní Sondergaard zameriava na tému uzdravovania, vyháňania démonov, pokánia, krstu a modlitbe v jazykoch.

Spoločne s programom vyučovania prebieha aj krst, modlitby za potreby a tzv. „kickstart“, keď sa ide do ulíc a účastníci sa modlia za ľudí v meste. V Košiciach sa po doobedňajšom kázaní sa asi 50 účastníkov rozhodla pre vodný krst.

 

Svojou službou sa snaží zaktivizovať ľudí v miestnych zboroch ku službe Bohu. Každá iniciatíva na povzbudenie je dobrá a vítaná. Mínusom by som videl v prílišné zameranie len na tému duchovných darov a ich využitie. Život s Bohom prináša veľa roznych výziev a preto je potrebné byť biblicky zakotvený v celej bohatosti právd a múdrosti Biblie. A je to aj duchovná pýcha, ktorá sa objavuje pri podobných hnutiach. Sám Sondergaard sa v poslednom facebookovom príspevku zamýšĺal nad dôležitosťou pokory a nesprávnym motívom mnohých nasledovníkov.

V každom prípade telo Krista má mnoho údov a mnoho obdarovaní a každý máme slúžiť svojim darom a obohacovať sa takto navzájom.

Michal Nosáľ

Foto: youtube.com/the last reformation

Kategórie Komentáre

Nechať odkaz

Tvoja emailová adresa nebude zverejnená