Tri veci, o ktorých nebudeš počuť v cirkvi

Ale aj keď sa kresťanské spoločenstvá stávajú otvorenejšie hovoriť o problematike porna, ešte stále existujú niektoré veci, ktoré nemusia zaznieť z kazateľnice.

Tu sú tri veci, ktoré vás cirkev nebude učiť o pornografii.

1. Je to stále viac kultúrne prijateľné, najmä medzi mladými ľuďmi.

Dobre, možno by ste mohli počuť o poklese morálky v našej kultúre. Je však veľmi nepravdepodobné, že vaša spoločenstvo vás naučí, ako spoločensky prijateľná sa pornografia stala v USA.

Nedávno publikovaný hĺbkový výskum skupinou Barna sa zistilo, že použitie pornografie je na vzostupe medzi teenagermi a dospelými a je stále menej vnímaná ako morálne zlé to pozerať. Medzi mladými ľuďmi iba 32% opýtaných uviedlo, že sledovanie porna bolo „zvyčajne alebo vždy zlé.“ Percento tých, ktorí si myslia, že je to v poriadku je 56%!

Môže byť ťažké si to pripustiť, ale postoje k pornografii sa posúvajú aj medzi mladými v cirkvi.

2. Veľa ľudí sediacich vedľa vás v laviciach sa na to pozerajú.

To ale neznamená, že všetci tí veriaci, čo porno sledujú sa tým netrápia. V skutočnosti existuje veľa vašich kolegov veriacich, ktorí bojujú s pornom, aj keď sa to možno nikdy nedozviete, pretože by to nikdy nechceli pripustiť.

Tieto skutočnosti výjdu navonok pri anonymných prieskumoch. Je skupina ľudí, čo majú tendenciu problém anonymne pripustiť. Existuje veľa tých, čo si tieto zápasy nechávajú pre seba.

Aj keď cirkev vytvorila bezpečný priestor, kde ľudia môžu priznať svoje slabé stránky a zlyhania. Stále existuje príliš veľa ľudí v zboroch a kostoloch, ktorí majú pocit, že si musia udržať svoje „šťastné tváre“ pevne na svojom mieste.

Je smutné, že aj keď si väčšina spoločenstiev uvedomuje rozsah problému, je len veľmi málo odborných poradcov alebo programov na pomoc členom sa vysporiadať s týmto problémom a nájsť slobodu z neho.

3. Šokujúce percento ľudí za kazatelnicou s tým bojuje.

Opäť sa opieram na prieskum Barna, ktorý ukazuje, že väčšina pastorov (57%) a vedúcich mládeže (64%) bojovalo s pornom a to buď v minulosti alebo v súčasnosti. U tých, ktorí v súčastnosti zápasia s pornom to negatívne ovplyvňuje ich službu. Pravdepodobne aj preto 55% kazateľov tvrdí, že „žijú v neustálom strachu z vyjavenia závislosti.“

Skutočnosť však je, že váš pastor je pravdepodobne niekto, kto je v súčasnej dobe s tým bojuje alebo mal problém s pornom v nedávnej minulosti. Je samozrejme pochopiteľné, že o tom nebude chcieť kázať alebo vyučovať. Tento fakt môže viesť k tomu, že tiež bude chcieť zľahčiť váš problém, pre samého seba, ak ste niekto, kto s tým bojuje!

Cirkev často a veľmi rada hovorí o víťazstvách, ale mali by sme radšej viac začať hovoriť o trvalej slobode. Je to niečo, čo je k dispozícii pre každého, či už za kazateľnicou alebo v laviciach.

Pornografia je tu. Rastie to, ale nemusí. Je čas pre cirkev, aby s tým začala jednať.

Text bol pôvodne uverejnený na xxxchurch.com .

Craig Gross je pastor a zakladateľ XXXchurch.com a autorom niekoľkých kníh.

Foto: pixabay.com

Kategórie Spoločnosť

Nechať odkaz

Tvoja emailová adresa nebude zverejnená