Cirkev

Spoločnosť

Kultúra

Pavel Gojdič

Slovenské národné múzeum - Múzeum židovskej kultúry prezentovalo dokumentárny film o osobnosti biskupa Pavla Petra Gojdiča - Gojdič Láska nadovšetko. Hodinová snímka mapuje životný…

Politika

Zahraničie

Bozi hrob

Za prítomnosti zástupcov rôznych kresťanských cirkví v stredu v konštantínovskej Bazilike Svätého hrobu v Jeruzaleme sprístupnili ekumenickým obradom zrekonštruovaný Svätý hrob. Na slávnostnom…
Kuwa Shamal vlavo a Hassan Taour,

Kresťanský pastor v Sudáne hovorí, že vláda „vyhlásila vojnu proti kresťanom," pretože sa obávajú, že moslimovia budú vedení k Ježišovi Kristovi,…